lactatiekunde


Wat kan een lactatiekundige rond de zwangerschap betekenen?

Voor de meeste mama’s en baby’s verloopt de borstvoedingsperiode zonder veel problemen. Soms gaat het echter anders dan verwacht. Je kan dan beroep doen op een lactatiekundige.

Lactatiekundigen zijn specialisten in het begeleiden van borstvoeding. Je kan een lactatiekundige raadplegen voor alle informatie, vragen en hulp rond borstvoeding. Je kan onze lactatiekundige ook contacteren voor alle informatie rond prenataal kolven.

Enkele voorbeelden van het vakgebied van een lactatiekundige:

Prenataal
Voorlichting en advies over borstvoeding, problemen bij vorige borstvoeding, borstvoeding na borstchirurgie, meerlingenzwangerschap, bij ziekte van moeder, medicatiegebruik.

Postnataal
Kolven en bewaren van moedermelk, relactatie, combinatie borstvoeding en werken/studeren, afbouwen borstvoeding, overschakelen van borstvoeding naar vaste voeding, aanlegproblemen, onrust aan de borst, pijnklachten, onvoldoende/overmatige melkproductie, borstontsteking, medicatiegebruik, vroeggeboorte, ziekte of beperking van moeder of baby, onvoldoende groei van de baby.

meer info↓ perinatale counseling